Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu bi rya da her iki elin üç parmağını tutan eğer tedavi edilmezse kronikleşen bir rahatsızlıktır. El bileğinde ve ilk 3 parmakta meydana gelen bası sonucu ağrı ve uyuşukluk görülür.